آزمون آسكي تابستان ۹۸
عوامل اجرايي: آقاي رضا بشارتي درس بهداشت روان آقاي آرش عابدين زاده علائم حياتي سركار خانم سياح پور تنظيمات دارويي
سركار خانم رضايي روشن آموزش به مددجو خانواده سركار خانم دهقان تزريقات وريدي سركار خانم طاهريان پروسيجر
سركار خانم خوشبخت پانسمان پانسمان ارزيابي احيا قلبي و ريوي
سر كار خانم زارع سر كار خانم ملكي آقاي سيد هاشم ريس الساداتي آقاي محمود عبدي سر كار خانم فاطمه كرد
آزمون آسكي تابستان ۹۷      
عوامل اجرايي: سر كار خانم تجلي سر كار خانم شاكري سر كار خانم غلامزاده سر كار خانم ملكي آقاي آرش  عابدين زاده آقاي رضا  بشارتي
  آقاي سيد هاشم ريس الساداتي آقاي محمود رزمجو آقاي محمود عبدي آقاي حسيني سنجدك خانم مريم دلبر