فراخوان دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

در اردیبهشت ماه هر سال و در هفته بزرگداشت مقام معلم، همایش آموزشی علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری به عنوان یکی از رویدادهای مهم آموزش علوم پزشکی برگزار می گردد.

دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری هم زمان با بیستمین همایش کشوری آموزشی علوم پزشکی از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۴ تمدید گردید.
آیین نامه جشنواره
دانلود
راهنمای حیطه های جشنواره
دانلود
فرم ثبت نام دانلود
کتاب جشنواره  
 
سال۹۸ سال۹۷ سال۹۶ سال۹۵
سال۹۴ سال۹۳ سال۹۲ سال۹۱
 
سال۹۰ سال۸۹ سال۸۸